Co robimy?
Co robimy?

Trening funkcjonowania w codziennym  życiu:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny
 • trening kulinarny, w tym gospodarowania środkami finansowymi
 • trening umiejętności praktycznych,

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

 • rozwijania zainteresowań literaturą,
 • audycjami radiowymi i telewizyjnymi,
 • zajęcia komputerowe,
 • udział w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, sportowych,
 • zajęcia prowadzone w pracowniach plastycznej i rękodzieła,
 • działalność artystyczna (zajęcia wokalno – teatralne)

Trening umiejętności  interpersonalnych i społecznych

 • nabycie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy,
 • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, środków komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury,
 • nabycie  umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozładowania napięcia,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi,
 • kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenie treningu zachowań społecznych.

Rehabilitacja ruchowa:

 • ćwiczenia czynne przy użyciu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poranna gimnastyka,
 • gry i zabawy zespołowe,
 • spacery,
 • zabawy taneczne,
 • masaż klasyczny, relaksacyjny, leczniczy

Zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem mają na celu:

 1. poprawę  stanu psychofizycznego uczestnika, wzrost samooceny,
 2. zwiększenie motywacji do podejmowania ról społecznych i lepszego kontaktu z otoczeniem,
 3. naukę współpracy w grupie,
 4. radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to rodzaj ergoterapii (terapii pracą), która ma za zadanie uaktywnienie uczestnika poprzez  wykonywanie określonych czynności mający charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, społecznego i zawodowego.  Rodzaj zajęć dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia dysfunkcji osoby niepełnosprawnej i odbywa się w następujących pracowniach terapeutycznych: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła, komputerowej.

Pracownia plastyczna i rękodzieła

W pracowniach tych uczestnicy wykonują prace artystyczne przy pomocy różnych technik tj. papieroplastyka, malarstwo, techniki dekoracyjne, rzeźba, decoupage, hafciarstwo, szydełkowanie, itp. Dzięki tym zajęciom uczestnicy poprawiają swoją sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają wyobraźnię, kreatywność, efektywnie spędzają czas wolny, łagodzą napięcie nerwowe i wyrażają emocje poprzez sztukę, doskonalą umiejętności interpersonalne, odwracają uwagę od choroby.

Sala rehabilitacji

Zajęcia w sali rehabilitacyjnej mają na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej uczestników oraz rozładowanie napięcia poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, masaż, gimnastykę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery itp.  W ramach zajęć uczestnicy przygotowują się  także do zawodów sportowych.

Zajęcia komputerowe

Mają na celu naukę podstawowej obsługi komputera, naukę pisania  przy pomocy klawiatury, edytowanie tekstu,  itp. korzystanie z internetu. Zajęcia te są także jedną z form spędzania czasu wolnego.

Pracownia kulinarna

Uczestnicy poznają podstawy przygotowania prostych posiłków, deserów, ciast, zasad zachowania się przy stole, estetycznego nakrywania do stołu, obsługi sprzętu  kuchennego itp. Zdobywają także wiedzę na temat zdrowego odżywiania się, przygotowywania uroczystości, imprez okolicznościowych.

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania bodźców , które pozytywnie wpływają na koncentracje, pamięć i aktywność fizyczną. Umożliwia zrelaksowanie się, wyciszenie, daje poczucie radości, bezpieczeństwa dzięki bodźcom sensorycznym

Skip to content