O Nas
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła. ŚDS w Jaśle jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
Co Robimy

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych pracowników, dla których praca z ludźmi to nie tylko obowiązek ale również pasja.

Pracownia plastyczna i rękodzieła

Zajęcia w sali rehabilitacyjnej mają na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej uczestników oraz rozładowanie napięcia poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, masaż, gimnastykę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery itp. W ramach zajęć uczestnicy przygotowują się także do zawodów sportowych.

Sala rehabilitacji

Zajęcia w sali rehabilitacyjnej mają na celu zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej uczestników oraz rozładowanie napięcia poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, masaż, gimnastykę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery itp. W ramach zajęć uczestnicy przygotowują się także do zawodów sportowych.

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania bodźców , które pozytywnie wpływają na koncentracje, pamięć i aktywność fizyczną. Umożliwia zrelaksowanie się, wyciszenie, daje poczucie radości, bezpieczeństwa dzięki bodźcom sensorycznym.
Szukaj