2022.09.15 – I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych ŚDS-owy Zawrót Głowy Edycja: „Przychodzi baba do lekarza…”

 

15 września 2022 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jaśle odbył się I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych ŚDS-owy Zawrót Głowy Edycja: „Przychodzi baba do lekarza…”, którego celami było popularyzowanie idei integracji osób niepełnosprawnych poprzez promowanie ich twórczości, prezentowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, propagowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pani Agnieszka Szlęzak – z-ca kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Adamska Chmiel – z-ca Burmistrza Miasta Jasła, Pan Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, Pani Jolanta Krokowska z Urzędu Miasta Jasła zajmująca się sprawami społecznymi, Pani Dorota Lignar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, Pani Iwona Wojnarowicz – Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oraz Pani Monika Kulik-Marek – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Ponadto a może przede wszystkim zaproszone były delegacje z następujących ośrodków: SOSW w Jaśle, WTZ w Jaśle, ŚDS w Przysiekach, ŚDS w Nowym Żmigrodzie, DPS w Foluszu, ŚDS w Dębicy, ŚDS w Tarnobrzegu, ŚDS w Tyczynie, ŚDS w Brzostku oraz ŚDS w Spiach.

Po oficjalnym przywitaniu gości przyszedł czas na zaprezentowanie swoich umiejętności aktorskich przez uczestników poszczególnych placówek. ŚDS w Jaśle jako pierwsi przedstawiliśmy nasz w pełni autorski skecz pt.: „Szpital straconej nadziei”. Kolejno występowali WTZ w Jaśle ze skeczem „Katar”, ŚDS w Przysiekach ze skeczem „Lekarze”, ŚDS w Nowym Żmigrodzie ze skeczem „Grippa”, DPS w Foluszu z pokazem mody „COVID 2022”, ŚDS w Brzostku ze skeczem „Przychodzi baba do lekarza”, ŚDS w Dębicy ze skeczem „Szczepionka”, ŚDS w Spiach z przedstawieniem „Zając u lekarza”, SOSW z występem taneczno-muzycznym „Mariackie Hejnały – Lajkonik”, ŚDS w Tyczynie ze skeczem „Policjanci-Ksiądz”, ŚDS w Tarnobrzegu z przedstawieniem do piosenki „Baba Blues”, który idealnie spuentował pierwszą edycję naszego Przeglądu.

Część artystyczną uwieńczyło wręczenie specjalnie wykonanych na tą okazję dyplomów oraz pamiątkowych medali a także „Pudełko obfitości” dla każdej z placówek. Po niej wszyscy udali się na obiad, po którym zaczęła się zabawa taneczna.

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych ŚDS-owy Zawrót Głowy Edycja: „Przychodzi baba do lekarza…” nie odbyłby się gdyby nie wspaniałomyślność, szczodrość i hojne serca naszych sponsorów: Urząd Miasta w Jaśle, Fundacja Mówisz Masz, Fundacja Ramię w ramię nad Osławą, Hurtownia Zahurt, Społem Jasło sp. z.o.o sklep Bogumił, Spółdzielnia socjalna „Radość”, Pracownia reklamy CREO Krzysztof Tocki oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, za co nie tylko organizatorzy, ale przede wszystkim uczestnicy imprezy serdecznie dziękują.

Czas spędzony wspólnie okraszony był nie tylko dawką humoru i odskocznią od szarej rzeczywistości, ale przede wszystkim wspólną integracją, poznawaniem nowych ludzi a także możliwością odkrycia ich umiejętności aktorskich. Oby takich pięknych i radosnych chwil było w naszym życiu jak najwięcej tego sobie i Państwu serdecznie życzymy.

Scenografia

 

Codzienna prasa
Badanie
Nie trzeba! Za siedem dni wyzdrowieje!