2022.09.06 – XV Konkurs Ekologiczny „Ptaki polskie – Folusz 2022”

 

Jak co roku Dom Pomocy Społecznej w Foluszu zorganizował kolejny jubileuszowy XV Konkurs Ekologiczny pn: „Ptaki polskie – Folusz 2022”. Głównym celem konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą i poznawanie otaczającej nas przyrody. Ponadto był dobrą okazją do integracji osób niepełnosprawnych, nabywania umiejętności „zdrowej rywalizacji” oraz rozwijania twórczej aktywności. Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach w których wzięli udział nasi uczestnicy. W kategorii „Praca malarska” Pan Marcin Felkiel zajął pierwsze miejsce ze swoją pracą pt.: „Orli krzyk”. Natomiast w drugiej kategorii „Kompozycja przestrzenna” Pan Tomasz Trzeciak ze swoją pracą „Home sweet home” zajął drugie miejsce. Po ogłoszeniu wyników laureatom i uczestnikom konkursu wręczone zostały nagrody i dyplomy. Impreza zakończyła się imprezą integracyjną przy muzyce na żywo ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem. I tak oto zakończył się dzień.

Na tle wystawy konkursowej
Zwycięzca kategorii „Praca malarska”
Drugie miejsce w kategorii „Kompozycja przestrzenna”