[vc_row][vc_column]

Dokumenty
Dokumenty

Podstawą przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek o przyjęcie do ŚDS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle i dołącza:

  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa  o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.
  • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową osoby zainteresowanej.  Jeśli osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich członków rodziny.

 

 

 

 

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content