Aktualności

 Andrzejki to czas wróżb i zabaw dlatego Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle zorganizował zabawę dla swoich podopiecznych zgodnie z reżimem sanitarnym. Wspólna zabawa rozpoczęła się od tradycyjnego „lania wosku” oraz innych wróżb. Po nich odbyły się wspólne zabawy z zachowaniem dystansu w tym zabawa „kareta”. Na koniec każdy miał...

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle.Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji...
 W odpowiedzi na zaproszenie kilkuosobową grupką udaliśmy się do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sobniowie. Uczestnicy przedstawili nam piękne jasełka a następnie mogliśmy się wspólnie bawić i integrować przy dźwiękach muzyki. Wszyscy dobrze się bawiliśmy i aż szkoda było się rozstawać.
 Gdy za oknem plucha i zamiast pięknej białej zimy jest szaro i ponuro najlepszym sposobem jest wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki. Tym razem wspólnie z praktykantkami zorganizowaliśmy różne zabawy łącznie z nauką poloneza i walca. Tradycyjnie był też krasnoludek i kaczuchy a także taniec z balonem. W ten sposób...
Skip to content